ഇന്ദിര – എൻ്റെ രതി ദേവത

ഇത്രേം നാൾ കൊതിച്ച എൻ്റെ ചരക്ക് വെളുത്ത ബ്രായിലും കറുത്ത പാവാടയിലും എൻ്റെ കൂടെ! പലതവണ കൊതിപ്പിച്ച കുഞ്ഞമ്മയുടെ ആ മുലകൾ