യോനി

2 Results

കന്യകയിൽ നിന്നും രതി ലോകത്തേക്ക് – 3

എൻ്റെ കന്യകാത്വം നഷ്ടപെടുത്തുന്നതും പിന്നീട് സെക്സിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതും. കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഒരാൾ എന്നെ സുഖിപ്പിച്ചു എൻ്റെ എല്ലാം നേടിയ കഥ.

എൻ്റെ സുന്ദരി ഭാര്യ നൂറ – 3 (അവളുടെ കൂട്ടുകാരി)

ഞാൻ അവളുടെ മുഖം പിടിച്ച് ഉയർത്തി ഇടക്കിടക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉമ്മ വെക്കുകയും അവളുടെ ചുണ്ടിനെ നക്കി വാടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.