മുഴുത്ത മുലകൾ

4 Results

കാമാരണ്യം – 2 (ജെസ്സിയുടെ പൂടക്കാട്)

അർജുൻ അക്കൗണ്ടൻറ് ജെസ്സിയുമായി പണിതീരാത്ത കോൺഫെറൻസ് ഹാളിൽ പോകുന്നു. തുടർന്ന് അവിടെ വച്ച് അവളുടെ പൂടക്കാട്ടിലെ കൂതിയും പൂറും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.

ഹരിതയുടെ ഇളം ചക്ക, ഹരിക്കുട്ടൻ്റെ വെണ്ണക്കുണ്ടി – 7

കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഷാഹിർ പലതരത്തിൽ ഹരിതയേയും ഹരിക്കുട്ടനേയും പ്രിയയേയും സുഖിപ്പിക്കുന്നതും അവർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ കളികളും.

രണ്ടാം ഭാര്യയും പെൺമക്കളും – 2

ആദ്യരാത്രി കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാജീവ് മുഴുത്ത മുലകളുള്ള തൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ ആയ ജീനയുമായി നടത്തിയ കാമ കേളികളുടെ കമ്പിയടപ്പിക്കുന്ന വിവരണം.

ഞാൻ ഒരു കുക്കോൾഡ് ഭർത്താവ്

ഇപ്പോൾ സ്റ്റെല്ല നീഗ്രോയുടെ കുണ്ണക്കളികൾ ആണ് കാണുന്നത്. അതും രണ്ടു നീഗ്രോസ് മദാമ്മ ചരക്കിനെ കളിക്കുന്നതും