അയൽക്കാർ

2 Results

ഒരു അവധിക്കാലത്തു

എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തേത്തും മറക്കാൻ ആവാത്തതും ആയ അനുഭവം. അയൽവക്കത്തെ ശ്യാം ഏട്ടൻ ഞാൻ വിരൽ പോലും ഇടാത്ത എൻ്റെ പൂറിൽ വലിയ കുണ്ണ കയറ്റിയ കഥ.

എൻ്റെ രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ – 3 (അയൽക്കാരി ചരക്ക് ശ്രുതി)

ഞാൻ പൂർത്തീറ്റ നിർത്തി അവളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് നടന്നു. അവളുടെ പൂറും കഴുകിക്കൊടുത്ത് എൻ്റെ മുഖവും കഴുകി ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു