ഹോട്ട് ക്രിസ്തുമസ്സ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുമായി ഗ്ലാമർ മോഡൽ ജീവ നമ്പ്യാർ..

  ഹോട്ട് ക്രിസ്തുമസ്സ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുമായി ഗ്ലാമർ മോഡൽ ജീവ നമ്പ്യാർ.. ഇത് കണ്ടാൽ ക്രിസ്തുമസ്സ് അപ്പൂപ്പൻ ഓടിയെത്തുമെന്ന് ആരാധകർ .. ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കി വാഴുന്നത് ഒരുകൂട്ടം മോഡലുകളാണ് .സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളുടെ ഷൂട്ടുകൾ […]