വിലക്കപ്പെട്ട കനി 1 ( Vilakkapetta Kani Cartoon Part 1)

 വിലക്കപ്പെട്ട കനി 1
Vilakkapetta Kani Part 1

തൊട്ടു കൂടായ്മ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്തു പോലും ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ വർണത്തിന്റെയോ പേരിൽ മാറ്റിനിർത്ത പെടാതെ ഇരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യവസ്ഥ ആണ് കാമം…. ഒരു തരം അതിർവരമ്പുകളും ഇല്ലാതെ കാമം എല്ലാ അതിരുകളെയും താണ്ടി എക്കാലത്തും ഉയർന്നു പറന്നിട്ടുണ്ട്…ഇപ്പോളും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെക്‌സ് എന്ന വിപ്ലവം….

അങ്ങനെ ഉള്ള ഒന്നിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കാമത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ‘നിഷിദ്ധ സംഗമങ്ങളെ’ കുറിച്ചു എങ്ങനെ പറയാതെ മുന്നോട്ടു പോകും!

ഒരമ്മയുടെയും മകന്റെയും ലൈംഗിക മാനങ്ങളെ അതിന്റെ പൂർണതയിൽ എത്തിച്ചു കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ‘ഖുറേഷി & അബ്രാം’ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുവാണ് “വിലക്കപ്പെട്ട കനി🍓”യിലൂടെ.ഇതു ഒരുപാട് episodes ഉള്ള ഒരു series ആണ്💦.

“ഈ കഥയിൽ പ്രായപൂർത്തി ആകാത്തവർ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്നു ഓർമിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു❌.”

കാർട്ടൂൺ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിലും പരിഭാഷ എന്നത് ഒരു ദുഷ്കരമായ പ്രവൃത്തി തന്നെ ആണ്🤷🏻‍♂.ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് നേരത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ഫലം ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ കഥകളും❗️.ഇതിൽ നിന്നു വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ Likes & Comments മാത്രം ആണ് ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം✨….അതുകൊണ്ടു എല്ലാവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുക യാത്ര ചെയ്യുക🐳…

DOWNLOAD PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *