മുത്തശ്ശി കഥകൾ 🍆 സ്‌നോവൈറ്റ് (Muthazhikadhakal Swowhite Kambi Cartoon)

 മുത്തശ്ശി കഥകൾ 🍆 സ്‌നോവൈറ്റ്
Muthazhikadhakal Swowhite 

ഹായ്..

വേലമ്മക്കും, അന്നയുടെ കളികൾക്കും ശേഷം വേറെ ഒരു കമ്പി കാർട്ടൂൺ സീരീസ് ആയി ഞാൻ വന്നിരിക്കുവാണ്. ഇതൊരു ഫൈറിടേൽ സ്റ്റോറീസിന്റെ കമ്പി പാരടികൾ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഇഷ്ട്ടമുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക.. ഇഷ്ട്ടമല്ലാത്തവർ അടുത്ത കാർട്ടൂണിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക.. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഐറ്റംസും അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും.. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ.. ലൈക്‌ ചെയ്യാ.. അഭിപ്രയം കമന്റ്സ് ആയി ഇടുക.. അപ്പൊ ബായ്..🍑 ഷെൽഡൺ കൂപ്പർ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.