ഇനി നാളെ ആവാം ഇപ്പോമതി

 ഇനി നാളെ ആവാം ഇപ്പോമതി

ആദ്യം ആയി ഒരു ഡയറി എഴുതാൻ തോന്നി. കൈയിൽ മരുന്നു നിറച്ച ബീഡിയും മറുകൈയിൽ ഒരു

കട്ടനുംകിട്ടിയാൽ ആർക്കായാലും എഴുതാൻ തോന്നും.

ഇന്നിപ്പോൾ ഡയറി ഒകെ മേടിക്കാൻ ഒള്ള മൂഡ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി ഇപ്പോൾ നാളെ ഈ മൂട്

കിട്ടണം എന്നും ഇല്ല.

കാര്യം ബാംഗ്ലൂർ ഒകെ ആണ് എങ്കിലും ഷെയർ ച്യ്തുള്ള റൂം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൈവസി ഉം

ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോൾഎല്ലാരും നാട്ടിൽ ആണ്. ദീപാവലി അല്ലെ. എനിക്കും പോകാം ആരുന്നു.

പക്ഷെ അവിടെ നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ല.

അച്ഛൻ ഗൾഫ് ഇൽ ആണ്. അമ്മയും ആയി 2 വര്ഷം ആയി മിണ്ടാരും ഇല്ല. പോണം , പോയി

കാണണംഎന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ…. നോക്കട്ടെ…..

ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ തോന്നിയത് പകുതി കഞ്ചാവിന്റെ പുറത്തു ആണ് എങ്കിലും… അവനെ

ഇന്ന്ഞാൻ കണ്ടു. എന്റെ പണ്ടത്തെ ശത്രുവിനെ…… rayson , son of antony .

കഥ തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ അപ്പന്റെ കാലത്താണ്.

വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ്. അവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിലെ എന്റെ നാട്ടിൽ 2ടു കോളിനി കൽ

ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഇടവുംപോലെ 2ടു കോളനികളും തമ്മിൽ നല്ല അടിയും ആരുന്നു.

അപ്പന്റെ കാലത്തു അവരായിരുന്നു മൈൻ ടീമുകൾ.

ശത്രു രാജ്യത്തെ റാണി ആരുന്നു “mariya “.

മരിയയെ എല്ലാർക്കും ഇഷ്ടം ആരുന്നു. കാണാൻ നല്ല സുന്ദരി ആരുന്നു മാറിയ. അന്ന്

ആന്റണി ആയിരുന്നുഅപ്പന്റെ മെയിൻ ശത്രു.

അങ്ങനെ എന്നോ ഒരു വലിയ അടി സമയത്തു വെച്ച് എന്റെ അപ്പനു മാറിയ ഓട് പ്രേമം തോന്നി.

മാറിയ ശത്രു രാജ്യത്തെ റാണി ആണ് എന്ന് ഓർക്കണം. പക്ഷെ ആന്റണി മരിയയെ കെട്ടാൻ

ഇരിക്കുന്നസമയത്താണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രേമം.

പിന്നെ വല്ലോം പറയാനോ… പൊരിഞ്ഞ അടി ആയി…

അവസാനം മരിയയെ അപ്പൻ വളച്ചു. പ്രേമിച്ചു നടന്ന ഒരു ദിവസം അപ്പനെയും മരിയയെയും

ആന്റണി ഉം ടീം ഉംപൊക്കി. മരിയയെ കൊണ്ട് ആന്റണി പോയി. അവർ മരിയയെ നന്നായി പണിതു.

ആരുടെയോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടുഅവർ മാറി മാറി കളിച്ചു. നല്ല വെളുത്ത ശരീരം ആരുന്നു

മരിയയുടെ. ചുമന്നു തുടുത്ത കവിളുകൾ ആർക്കുംകടിക്കാൻ തോന്നും. മുലകളുടെ തുടുപ്പൊക്കെ

അവർ ഞെക്കി പഴം ആക്കിയിരുന്നു.

ആദ്യമായി തുറന്ന പൂറുകൾ തുടക്കത്തിൽ വിഷമം കാണിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും മാറി മാറി ഉള്ള

കുണ്ണകൾ അത്കാര്യം ആക്കിയില്ല.

കേസ് ഒകെ ആയപ്പോ അപ്പന്റെ പേരിൽ ആയി എല്ലാം… അങ്ങനെ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മരിയയെ

ആന്റണിമാർക്കറ്റിൽ ഇറച്ചി വെട്ടു മുറിയിൽ പൂർണ നഗ്ന ആയി ഇറച്ചി കൂട്ടത്തിൽ തൂകി

ഇട്ടു. ആന്റണി ഉം കൂട്ടരുംആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാമം തീർത്തു ചാറൂറ്റി കൊണ്ടിട്ടത്

ആണ് എന്ന് കാണുമ്പോലെ അറിയാം.

അന്ന് ഇറച്ചി മേടിക്കാൻ പൊതുവെ ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. അതും തടിവീരൻ മ്മാര്

മാത്രം. വന്നവർഎല്ലാം മരിയയെ യുടെ മുലയുടെ തൂക്കവും പൂറിന്റെ ധ്വാരവും അളന്നു

നോക്കി തന്നെ ആണ് പോയത്. പിഴിഞ്ഞുടഞ്ഞ മുലകളും പൂറും എല്ലാരും മതിആവുന്നോളം

ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ ശേഷം ആണ് മരിയയുടെകെട്ടഴിച്ചതു.

നഗ്‌ന ആയി അന്ന് മാറിയ റോഡിലൂടെ നടന്നു. അപ്പോൾ ആണ് അപ്പൻ ഇതറിയുന്നേ … അന്നത്തെ

അപ്പന്റെജീപ്പിൽ അപ്പൻ അവരുടെ കോളിനി ഇൽ കേറി മരിയയെ കൊണ്ട് പോയി.

2 കോളിനി കൽ തമ്മിൽ ഉള്ള അടി അന്ന് പൊരിഞ്ഞു . അന്റോണിടെ ചേട്ടൻ ആരുന്നു ആ

നാട്ടിലെ പോലീസ്. കേസ് എല്ലാം ഒതുക്കി വിട്ടു പക്ഷേ ആന്റണി നാട് വിട്ടു. പിന്നെ

അപ്പൻ മാറിയേ കെട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടായി. മാറിയ എന്റെ അമ്മ ആയി!!

വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ആന്റണി നാട്ടിൽ വന്നത്.

അപ്പോളേക്കും എല്ലാം ഒതുങ്ങി ഇരുന്നു.

ഞാൻ ഉണ്ടായി കഴിഞു അച്ഛൻ ഗൾഫ് ഇൽ പോയി. ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തു കുറച്ചു മാറി സ്ഥലം

മേടിച്ചുവീടുവെച്ചു. അമ്മയും ഞാനും നാട്ടിൽ ഒറ്റക് ആയി. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അന്റോണിടെ

മോനും ആയികൂട്ടാകുന്നത്. അവൻ എന്നെക്കാളും ഇളയതാരുന്നു. ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പനി ആയി

പെട്ടന്ന്. ശത്രു രാജ്യംആണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയാതെ അവിടെ പോയി.

അവൻ എന്റെ വീട്ടിലും വന്നു. അങ്ങനെ ആണ് അമ്മമ്മ ഇതെല്ലം അറിയുന്നേ. സാധാരണ പോലെ

ആന്റണിഒരിക്കൽ ഞങ്ങടെ വീട്ടിൽ വന്നു. rayson അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇണ്ടാരുന്നു. അവനെ

വിളിക്കാൻ എന്ന മട്ടിൽആന്റണി വന്നു. അമ്മയും ആയി വീണ്ടും സംസാരിച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു

ശേഷം.

അന്ന് ആന്റണി സോറി ഒകെ പറഞ്ഞു പോയി.

ഞാൻ ഒരു 10 ഇൽ ആയപ്പോൾ ആണ് ആന്റണി ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ കേറി വന്നു. എന്തോ കോളനി തമ്മിൽ

ഒള്ളഅടി പ്രശ്നം ആരുന്നു കാരണം എന്ന് തോന്നുന്നു.

ശെരിക്കും കോളിനി ഉം ആയി അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബദ്ധവും ഇല്ലാരുന്ന കാലത്താണ് ഇത്

നടക്കുന്നെ. കാര്യംപറഞ്ഞ അപ്പന്റെ അന്നത്തെ കമ്പനിക്കാർ ആരോകെയോ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശനം

ആരുന്നു അത്. അതിൽ അപ്പനുംആയി ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലാരുന്നു.

ആന്റണി അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു ബഹളം വെച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി ആരുന്നു.

അപ്പൻ അന്ന് നാട്ടിൽ പോലും ഇല്ലാരുന്നു. അവർ കുറച്ച പേരുണ്ടായിരുന്നു.

ഞാനും ആന്റണിയും ആയി ബഹളം ആയി.

അവസാനം അടി ആയി. ആന്റണി വീട്ടിൽ കേറിവന്നു. അടിയുടെ ഇടയ്ക്കു ‘അമ്മ കേറിനിന്നു.

കിട്ടിയ അവസരംപോലെ അമ്മേടെ മൂലക്ക് ആന്റിണി ഒരു പിടുത്തം. മുലയിൽ പിടുത്തം നന്നായി

സുഖിച്ചതു കൊണ്ടാകണം എന്നെതള്ളി മാറ്റി പലതവണ അമ്മയുടെ മുലയിൽ പിടിച്ചുടച്ചു.

പണ്ടത്തേതിലും കൊഴുത്തിട്ടുണ്ട് നീ എന്ന് പറഞ്ഞു ആന്റിണി ഇറങ്ങി പോയി.

എനിക്ക് അന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലാരുന്നു. അച്ഛനോട് ഇതൊന്നും പറയണ്ടാന്നു ‘അമ്മ

തന്നെ പറഞ്ഞു.

2 ആഴ്ച കഴിഞു കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പോയി. rayson ഉം ആയി ഞാൻ അടി ആയി.

പിന്നെ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.

അങ്ങനെ ഞൻ 12 ആയപ്പോൾ ആണ് ഒരു ദിവസം ആന്റണി വീട്ടിൽ കേറി വന്നത്. കൂടെ ആരോ

ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘അമ്മ ആരുന്നു ലക്‌ഷ്യം.

അന്ന് ‘അമ്മ ശെരിക്കും ഞെട്ടി. അപ്പോൾ ആണ് അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനും ഞെട്ടി.

” നീ ഒറ്റക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം നിനക്കു ഞാൻ കിടന്നു തന്നിട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ നിന്റെ

കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി കിടന്നുകൊടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതും എന്റെ

കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച്. ……”

പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പേ ആന്റണി അമ്മയെ കേറി പിടിച്ചു. എന്നെ അവർ കൈ പുറകിൽ നിന്ന്

പിടിച്ചു മുറുക്കി.

അപ്പോളേക്കും അവിടെ അമ്മയെ വലിച്ചു കീറി തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൂടെ വന്ന ആൾ അമ്മയുടെ

പൂറിൽ ഞെക്കിപിടിച്ചു. പൂർണ നഗ്നയാക്കി അന്ന് അവർ അമ്മയെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു.

ആന്റണി അമ്മയെ അമ്മയുടെകൂടെ വന്നവന് കൊടുത്തു. അയാൾ അമ്മയെ വലിച്ചു മുറിയിൽ

കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയ ശേഷവും ‘അമ്മവഴങ്ങി ഇല്ല. കുറെ നേരം കഴിജപ്പോൾ ബഹളവും അലപ്പും

മാറി മൂളലും ശബ്ദവും വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോആന്റണി പറഞ്ഞു. സുഖം കിട്ടിയാൽ ഏതു പെണ്ണും

തേൻ ഒഴുക്കും. പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പേ കുണ്ണ കേറുന്ന ശബ്ദംഉച്ചത്തിൽ കേട്ട് തുടങ്ങി. ”

ബ്ലം ബ്ലം “….. നന്നായി വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് തുടങ്ങി. ശബ്ദങ്ങൾ കൂടി കൂടി വന്നു.

അപ്പോളേക്കും ആന്റിണി എന്റെ കൈ വിട്ടു. ഞാൻ ഓടി റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ‘അമ്മ സ്വന്തം മുല

പൊത്തി പിടിച്ചുകണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്നു. മൂളലും ശബ്ദവും മാത്രം. എനിക്ക്

എന്തുചയ്യണം എന്നറിയാത ആയി. ഞാൻ അവിടെനിന്ന് മാറി. അപ്പോളേക്കും അയാൾ അമ്മയോട്

ഇനിയും സുഖം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ‘അമ്മ മൂളി…….

ഞാൻ പതുക്കെ റൂം ഇൽ നോക്കി. അയാൾ അമ്മയോട് മുലയിൽ നിന്ന് കൈ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. ‘അമ്മ

കേട്ടപ്പോൾതന്നെ മാറ്റി. പണ്ടത്തെ സുഖം ഇപ്പോളും കിട്ടുനിണ്ടോ എന്ന് അയാൾ

ചോതിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസ്സം നീട്ടി എടുത്തു ‘അമ്മമൂളി.

“ആഹ്ഹ…. ആഹ്ഹ ” ശബ്ദം ഉച്ചത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങി. ‘അമ്മ മതി , മതി എന്ന് പറഞ്ഞു

തുടങ്ങി. .. അയാൾകേട്ട മട്ടില്ല… ‘അമ്മ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു മതി എന്ന്… നിർത്തുന്നില്ല

എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി നാളെ ആവാം ഇപ്പോമതി എന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു പിടിച്ചു പറഞ്ഞു.

അയാൾ മുലകൾ ഞെരുടി പിടിച്ചു പാൽ ചീറ്റിച്ചു….

പാൽ വരുന്നല്ലോടി എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതു കെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞട്ടി.

നിന്റെ മുല എന്നും ഞെക്കി പാൽ എടുകാർ ഒള്ള കാര്യം ആന്റണി പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും

വിചാരിച്ചില്ല….. ഇതിപ്പോ എന്നും വൈകിട്ട് ഞാൻ കുപ്പിയും ആയി വരം…. ആഹ്ഹ … മതി.

മതി. വരുമ്പോ തരാം ഇന്ന് മതിഎനിക്ക് വയ്യ എന്ന് ‘അമ്മ പറഞ്ഞു. നിർത്താൻ തോനുന്നില്ല

മോളെ …. അടിച്ചൊഴിക്കട്ടെ നിന്റെ പൂറ്റിൽ …!? ചോദ്യം കേൾക്കാൻ ഇരുന്ന പോലെ ‘അമ്മ

പറഞു. ഒഴിച്ചൊ ….. ആഹ്ഹ… പിന്നെ മൂളൽ മാത്രം…

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പുള്ളി ഇറങ്ങി വന്നു … പിന്നെ അമ്മയും…. മുലയും പൊതി ‘അമ്മ

അമ്മയുടെ മുറിയിൽ പോയി! നെറ്റി എടുത്തിട്ട് പുറത്തു വന്നു…. ഞങ്ങൾ പോവാ എന്ന്

അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ആന്റണി ഉം കൂട്ടുകാരനും പോയി. …..

(തുടരും)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Comments

  1. I think that is an motivating point, it made me think a bit. Thank you for sparking my thinking cap. Sometimes I get so much in a rut that I just sense like a record.