അന്നയുടെ കളികൾ 3 (Annaude Kallikal Part 3) [Kambi Cartoon]

 അന്നയുടെ കളികൾ 3 
(Annaude Kallikal Part 3) [Kambi Cartoon]

ഹായ്,

അന്നയുടെ കളികൾ ഭാഗം – 3, മറ്റു പാർട്ടുകളെ അഭേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കളി കുറവാണ്.. ആദ്യം ഞാൻ  വിചാരിച്ചു നാലാം ഭാഗം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇട്ടാലോ എന്ന് പക്ഷേ.. അവര് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്ലോ പോവും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല.. പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നിർത്താതെ ഉള്ള കളി ആയിരിക്കും അത് കൊണ്ട് ആരും നിരാശപെടേണ്ട.. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടമുള്ള കാർട്ടൂൺസ് കമന്റ്‌ ചെയ്താൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം.. അത് പോലെ സിംഗിൾ പാർട്ട്‌ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 15 പേജിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചെറിയ കാർട്ടൂൺസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുവാ അഭിപ്രായം പറയുക വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന്.. അപ്പൊ പിന്നെ കുറേ പറഞ്ഞു മുശുപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങടെ പരുവാടി നടക്കട്ടെ..

PART 1

PART 2

PART 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *